آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 7,894
موضوع‌ها: 2,004
اعضا: 774
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 9/76
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 2/48
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0/96
تعداد ارسال‌های هر عضو: 10/2
تعداد موضوعات هر عضو: 2/59
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 2/94
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: mrchagh
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 56/72%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: هیچ کس (با 0 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: کاربرد فناوری اطلاعات - کاردانی حسابداری - ترم دوم 93-94 (با 1,078 ارسال , 99 موضوع)
برترین معرف‌ها: ramezani (14 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
تمرین پنجم : (32 پاسخ)
تمرین سوم . (31 پاسخ)
تمرین دوم . (29 پاسخ)
خنده بازار (26 پاسخ)
10 ردبندی ابرکامپیوترهای دنیا را با مشخصات نام ببرید (26 پاسخ)
تمرین چهارم. (26 پاسخ)
سئوال برنامه نویسی (25 پاسخ)
تمرین ششم (23 پاسخ)
تمرین هفتم (23 پاسخ)
تمرین هشتم (23 پاسخ)
سئوال یک : (22 پاسخ)
تمرين شماره چهارم (18 پاسخ)
disk management (17 پاسخ)
پزشکی (17 پاسخ)
تجارت الکترونیکی (17 پاسخ)
سئوال برنامه نویسی (4,634 بازدید)
کپی کردن با صفحه کلید (2,563 بازدید)
خنده بازار (2,131 بازدید)
تمرین دوم . (1,998 بازدید)
CMS چیست؟ (1,765 بازدید)
تمرین سوم . (1,724 بازدید)
تمرین پنجم : (1,594 بازدید)
کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی (1,578 بازدید)
تمرین چهارم. (1,575 بازدید)
10 ردبندی ابرکامپیوترهای دنیا را با مشخصات نام ببرید (1,551 بازدید)
سئوال یک : (1,498 بازدید)
ده ابر رایانه برتر جهان؟ (1,464 بازدید)
disk management (1,334 بازدید)
عاشقانه هاااا (1,322 بازدید)
تمرین ششم (1,315 بازدید)